Budapesten végeztem a Semmelweis egyetemen, majd egyből az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (OPNI) helyezkedtem el. Egy évet dolgoztam Prof. Dr. Füredi János pszichoterápiás osztályán, majd a szokásos rend szerint a pszichiátriai rezidensképzés keretein belül a szükséges osztályokon. 1997-ben szakvizsgáztam pszichiátriából, ekkor kerültem Dr. Rihmer Zoltán osztályára, ami szakmai fejlődésem szempontjából meghatározó volt.

A fekvőbeteg ellátáson kívül igen hamar érdeklődni kezdtem a járóbeteg ellátás iránt is. Kezdetben a HIETE Nyéki úti ambulanciáján dolgoztam, majd 1997-tõl akkori osztályom ambulanciáján. Járóbeteg ellátási gyakorlatomat tovább bővítette, hogy a szakvizsga megszerzése óta magánrendelõmben is fogadok járóbetegeket. Már a rezidensképzés alatt érdeklődtem a pszichoterápia iránt, s a szükséges szakképzésen részt véve 2000-ben kaptam meg a pszichoterápia szakorvosa címet. Elsősorban a legjobban alátámasztott hatékonyságú, kognitív-viselkedésterápiás módszereket alkalmazom, saját tapasztalatok alapján bővítve.

Röviddel munkába lépésem után már tudományos kutatómunkát folytattam. Az eltelt időben számos hazai és külföldi kongresszuson prezentáltam, illetve magyar és angol nyelvű cikkeim jelentek meg (publikációs listámat mellékelem). 2002-ben szereztem meg a Ph.D. (régebbi kandidátusi címnek megfelelő) fokozatot.

2001-ben addigi kórházi munkám elismeréseként adjunktussá neveztek ki, s az OPNI XIII. osztály egyik részlegének vezetését bízták rám. A Ph.D. megszerzése után főorvosi címet kaptam. 2002-ben megbíztak az  OPNI ügyeleti és felvételi rendszerének átalakításával. a Felvételi osztály vezetésével. Az új, modern szemléletű rendszerben az ügyelet központosítottan szerveződött, belgyógyászati ügyelet megszervezésére is sor került. A rendszer beindulása után osztályvezető főorvosi megbízásomat visszaadtam.

2003-ban osztályvezető főorvosi megbízást kaptam az OPNI Kiemelt rehabilitációs-ápolási osztályának megszervezésével, beindításával. Az osztály az országban is úttörő módon, co-payment rendszerben működött, nagyobbrészt idős (demens) betegekkel, kisebb részben mozgásszervi rehabilitációval (Stroke-centrumunk betegei), illetve pszichiátriai betegek rehabilitációjával foglalkozott. Az infrastruktúra kiépítésre került, a szakembergárdát megszerveztem, az osztály ismertté vált.

2004-tõl ismét az OPNI legnagyobb forgalmú, akkor már III-as osztályán, Dr Rihmer Zoltán, az (egyik) legnagyobb magyar pszichiáter mellett dolgozhattam, majd osztályvezető helyettes főorvosként vettem részt  az osztály munkájában. Az OPNI bezárását követően Dr Kurimay Tamás által vezetett Szent János kórház pszichiátriai osztályára kerültem osztályvezető helyettesnek. Itt az oktatásban és az osztályon folyó  gyógyszervizsgálatokban is részt vettem.

2018 szeptemberétől a kórházi munkát abbahagytam. Magánrendelésem bővítése mellett továbbra is klinikai farmakológiai vizsgálatokat vezetek az Óbudai Egészségügyi Centrumban (OEC).