Rihmer Z, Kecskés I.: Increasing rate of males among Hungarian schizophrenics born after 1945? Eur.psychiat (1997) 12:425-426.

Rihmer Z., Kiss H.G., Kecskés I., Petality P., György S.: SSRI supplementation of antimanic medication in dysphoric mania: a case report, Pharmacopsychiat. 1998.31:30-31. IF: 2.62

Kecskés I.,Rihmer Z., Pócsi L.: Skizofrének születési szezonalitása. Kétségek és eredmények. Psychiat.Hung. (1998) 13:67-70.

Füredi J., Fornádi A, Kecskés I.: Szakképzés és továbbképzés A pszichiátria magyar kézikönyve, 1998, Medicina

Rihmer Z., Kecskés I.: Növekszik a férfiak aránya az 1945 után született schizophrenek között? Psychiat.Hung. 1998; 13:96-97

Kiss H.G., Rihmer Z., Kecskés I., Pestality P., Nagy J., Szili I., György S.: Diszfóriás mánia: Irodalmi összefoglalás és esetismertetések. Psychiat.Hung. 1999;14:398-407

Rihmer Z, Harmati L, Kecskés I. A kardiovasculáris betegségek kapcsolata a szorongásos kórképekkel A pszichiátria magyar kézikönyve szerk Füredi J, Németh A, Tariska P 2. Kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 2001; 721-728

Kecskés, I, Rihmer, Z, Kiss, K, Sárai, T, Szabó, A, Kiss, GH: Gender differences in panic disorder symptoms and illicit drug use among young people in Hungary European Psychiatry 2002;17:29-32  IF: 1.27

Kecskés, I, Rihmer, Z, Kiss, GH, Kiss, K: Drug users in Hungarian entertaining venues: consumption habits, side effects and gender differences Neuropsychopharmacologia Hungarica 2002;IV/4: 193-196

Rihmer Z.,Kecskés I., Harmati L:: Pszichiátria és belgyógyászat. In: A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest (2002), 745-751.

Kecskés, I, Rihmer, Z, Kiss, K, Vargha, A, Szili, I, Rihmer, A: Possible effect of gender and season on the lenght of hospitalisation in unipolar major depressives Journal of Affective Disorders 2003;73:279-282 IF: 3.08

Kecskés, I, Rihmer, Z, Szadóczky, E, Füredi, J., Kiss, K.: Does gender and coexisting anxiety influence the treatment outcome in depression? The European Journal of Psychiatry, 2003;17:17-21

Mandl P, Rihmer Z, Döme P, Kiss HG, Pestality P, Kecskés I, György S., Belső N: Depresszió, pánikbetegség és dohányzás. Neuropsychopharmacol. Hung. 2003; 5: 13-16.

Rihmer Z, Kecskés I. Növelik-e az antidepresszív szerek az öngyilkosság rizikóját ? Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005; októberi különszám: 58-64.

Kecskés I.: Bipoláris betegség. Orvostovábbképző Szemle Pszichiátriai Különszám 2009 Március

Kecskés I.: Sikeres quetiapin terápiák felhangolt pszichotikus pácienseknél Neuropsychopharmacologia Hungarica 2009. XI. évfolyam 4. szám

Rihmer Z., Harmati L., Kecskés I.,:A kardiovasculáris betegségek kapcsolata a szorongásos kórképekkel  In: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve., 4- átdolgozott és bővített kiadás, (Szerk.: Füredi J, Németh A, Tariska P.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp. 729-735.

Kecskés I.: Új távlatok az affektív kórképek kezelésében Orvostovábbképző Szemle 2009

Kecskés I.: Az elhúzódó hatóanyagfelszabadulású quetiapin a szkizofrénia kezelésében – kommentár Recent Opinion, 2010

Összes idézettség: 15

Független idézettség: 15

Hirsch index: 2

Összesített impakt faktor: 6.877

PREZENTÁCIÓK (csak az elsőszerzős):

International Congress on Clinical Psychopathology (1994, Temesvár, Románia) Anorexia Nervosa: Many faces of the disorder (dr Kecskés István, dr Füredi János)

Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése (1998, Miskolc) Szkizofrén betegek születési szezonalitása: előre a zsákutcában? (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán, Pócsi Linda)

Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése (1999, Debrecen) Koleszterin és szuicidalitás – el a kezekkel? (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán, dr Belső Nóra)

European College of Neuropsychopharmacology Annual Congress(1999, London): Gender differences in the prognosis of anxiety and depression-a follow-up study (dr Kecskés István, dr Szádócky Erika, dr Rihmer Zoltán, dr Füredi János)

European College of Neuropsychopharmacology Annual Congress (1999, London): The persistence of anxious symptoms after a usage of illegal drugs (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán)

Háziorvosok továbbképző tanfolyama (1999, Budapest) Antidepresszivumok választásának szempontjai (dr Kecskés István)

American Psychiatric Association Annual Meeting – Chicago (2000) Gender differences: drug abuse and related anxiety (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán)

Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése (2000, Győr) Drogfogyasztás és szorongásos tünetek gyakoriságamagyar fiatalok körében (dr Kecskés István, Sárai Tímea, dr Rihmer Zoltán, dr Szabó Anikó, dr Kiss Huba Gergely, Szaniszló Olga, Szabó Judit, Szili Ilona, Misz Ágnes)

European College of Neuropsychopharmacology Annual Congress(2000, München): Serum cholesterol level and suicidal thoughts (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán, dr Belső Nóra, dr Pestality Péter, Kiss Kitty)

European College of Neuropsychopharmacology Annual Congress(2000, München): The seasonal distribution of admissions and the duration of hospitalization in depressed patients. (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán, Kiss Kitty)

Fővárosi ideggondozók továbbképző tanfolyama (2000, Budapest) Hatékony dózis beállitása antidepressziv terápia esetén (dr Kecskés István)

WPA Regional Meeting – Rio de Janeiro (2000) Serum cholesterol level and suicidal thoughts (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán, dr Belső Nóra, dr Pestality Péter, Kiss Kitty)

Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése (2001, Miskolc) Clozapin-paroxetin  interakció klinikai mintán (dr Kecskés István, dr Rihmer Zoltán, Kiss Kitty)

11th Symposium of the AEP Section Epidemiology and Social Psychiatry (2002, Aarhus) Seasonality of birth in schizophrenia: the Hungarian figure (Kecskés, I, Rihmer, Z, Füredi, J, Kiss, GH)

11th Symposium of the AEP Section Epidemiology and Social Psychiatry (2002, Aarhus) Gender differences in panic disorder symptoms and illicit drug use among young people in Hungary (Kecskés, I, Rihmer, Z)

Regionális pszichiátriai konferencia (2002, Lillafüred): A bipoláris betegség korszerű szemlélete (dr Kecskés István)

XIIIth World Congress of Psychiatry (2002, Yokohama): Gender differences in the usage and effect of illicit drugs (Kecskés, I, Rihmer, Z, Kiss, GH, Kiss, K)

Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése (2003, Sopron): A nem és az évszak befolyásoló hatása a terápiára való reagálásra unipoláris depressziós betegek esetén (Kecskés, I, Rihmer Z, Kiss, K, Vargha, A, Szili, I)

American Psychiatric Association Annual Meeting (2003, San Francisco) : Drug usage in entertainment venues: gender differences (Kecskés, I, Rihmer, Z)

European College of Neuropsychopharmacology 16th Annual Congress (2003, Prague): „Useful” side effect: Result of the good selection (Kecskes, I, Keresztes-Nagy, M, Rihmer, Z)

Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése (2004, Szeged): Antipszichotikumok hatékonysága és mellékhatásprofilja (Kecskés, I, Keresztes-Nagy Melinda, Rihmer Z)

Aktuális nézőpontok a pszichiátria diagnosztikájában és kezelésében SE-TK/2009 I./00388 , Budapest 2009. április 18. Cím: Cerebrovasculáris történések – Pszichiátriai következmények, demencia magatartás tünetei, gyógyszeres kezelés (dr Kecskés István)

Mindennapi függőségeink a háziorvosi gyakorlatban SZTE-ÁOK/2009 I./00114 OALI és SZTE ÁOK/2010. I./00012 OALI  cím: Depresszió és függőségek: felismerés, terápia és prognózis 7 alkalom (dr Kecskés István)

Akut pszichotikus állapotok felismerése SZTE-ÁOK/2011 II./00058 OALI és SZTE ÁOK/2011/435  cím: Addiktológia az alapellátásban 3 alkalom (dr Kecskés István)

Pszichés kórképek sürgősségi ellátásai az alapoktól a határterületekig SZTE-ÁOK/2013 I./00081 OALI és SZTE ÁOK/2012/3069  cím: Demencia magatartási és pszichiátriai tünetei és azok kezelése 2 alkalom (dr Kecskés István)