Pszichiáter! - Hangulatzavar, depresszió, kényszerbetegségek, szorongás kezelése. Pánikbetegség, bipoláris zavar, fóbiák orvoslása.

Dr Kecskés István Pszichiáter

 

Pszichiáter magánrendelő

Magánrendelő: II. és a III. kerületben

Dr. Kecskés István Pszichiáter főorvos bemutatkozása

dr kecskés istván pszichiáter főorvos fotója


ISKOLÁK, KÉPZÉSEK:
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1975-1987
Végzettség. gimnáziumi érettségi
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 1987-1993
Végzettség: általános orvos
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Végzettség: okleveles segédedzõ 1988-1990
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképzõ Kar 1993-1997
Végzettség: pszichiáter szakorvos
Magyar Kognitív és Viselkedésterápiás Egyesület 1996-1998
Végzettség: módszerspecifikus pszichoterapeuta
Semmelweis Egyetem Budapest 2000
Végzettség: pszichoterápia szakorvosa
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Ph.D. képzés 2000-2002
Végzettség: Ph.D.
Semmelweis Egyetem, Budapest, 2011
Végzettség:az Orvosi rehabilitáció szakorvosa
NYELVTUDÁS: Angol szakmaival bõvitett középfokú nyelvvizsga
Orosz szakmaival bõvitett alapfokú nyelvvizsga
KÉPESSÉGEK: Word, Power Point, Excel
MUNKAHELY:
Fekvõbeteg-ellátás:
1993-2007 Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
1993-1997 OPNI rezidens
1997-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: osztályos orvos
2001-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: részlegvezetõ adjunktus
2002-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: fõorvos
2002-2003 OPNI Központi betegfelvételi és ügyeleti osztály:
m.b. osztályvezetõ fõorvos
2003. OPNI Kiemelt rehabilitációs osztály: m.b. osztályvezetõ fõorvos
2004-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: osztályvezetõ fõorvos helyettese
2007.12-tól Szent János kh Pszichiátriai osztály fõorvos
Járóbeteg-ellátás:
1993-1998 Semmelweis Egyetem Nyéki úti ambulancia
1997-2007 OPNI III osztály Kedélybetegségek szakambulanciája
1997-tõl folyamatosan magánrendelés Óbudai Egészségügyi Centrum
2007-tõl Szt János Kórház Pszichiátriai szakambulanciaTÁRSASÁGI TAGSÁG:
1993-tól Magyar Pszichiátriai Társaság, 1998-tól 2002-ig az MPT orvos-titkára, az MPT Elnökség tagja, a Társasági Hírek fõszerkesztõje

TUDOMÁNYOS MUNKA:
Elsõszerzõs prezentációk kongresszusokon és továbbképzéseken:
Magyarországon: 15
Külföldön: 11
Publikációk szakmai folyóíratokban/tankönyvekben: 14
Angol nyelvû elsõszerzõs cikkek: 4 (IF:4.35)

OKTATÓI TAPASZTALATOK:
SOTE Anatómiai tanszék Gyakorlatvezetõ
HIETE rezidensképzés Rezidensoktatás
SE orvostanhallgató képzés Orvostanhallgató-oktatás

KLINIKAI GYÓGYSZERVIZSGÁLATOK:
Rendszeresen megújított GCP diploma (utoljára 2009. márc. SE, Budapest)
1997-tõl folyamatosan II/A, III/A, III/B multicentrikus vizsgálatokban való részvétel, mint Principal Investigator és Investigator.
Szkizofrénia: 5
Major depresszió: 7
Bipoláris zavar: 7
GAD: 1
Szponzorok: Lilly, Glaxo, Solvay, Mitsubishi, Novartis, Servier, Sanofi, Astra-Zeneca, BMS, Lundbeck, Otsuka, Janssen Cilag,

VEZETÕI TAPASZTALATOK:
HIETE Orvostovábbképzõ Kar Senior rezidensként a rezidensbeosztások megtervezése, egyeztetése, elkészítése, levezetése
OPNI XIII osztály Részlegvezetõként az osztály költöztetésének bonyolítása, új rendszer kialakítása
OPNI Központi ügyelet M.B. osztályvezetõként a központosított ügyeleti rendszer megszervezése, az infrastruktúra megtervezése, betegutak kialakítása
OPNI Kiemelt rehab. osztály M.B. osztályvezetõként az OPNI elsõ co-payment osztályának a létrehozása, a szakembergárda és az infrastruktúra megszervezése
OPNI III osztály Osztályvezetõ-helyettesként a távollevõ fõorvos helyettesítése
Szent János kórház Osztályvezetõ-helyettesként a távollevõ fõorvos helyettesítése

Budapesten végeztem a Semmelweis egyetemen, majd egybõl az OPNI-ban helyezkedtem el. Egy évet dolgoztam Prof. Dr. Füredi János osztályán, majd a szokásos rend szerint a pszichiátriai rezidensképzés keretein belül a szükséges osztályokon. 1997-ben szakvizsgáztam pszichiátriából, ekkor kerültem Dr. Rihmer Zoltán osztályára, ami szakmai fejlõdésem szempontjából meghatározó volt.

A fekvõbeteg ellátáson kívül igen hamar érdeklõdni kezdtem a járóbeteg ellátás iránt is. Kezdetben a HIETE Nyéki úti ambulanciáján dolgoztam, majd 1997-tõl osztályunk ambulanciáján. Osztályunk ellátási területe Budapest XV. kerülete, így az eltelt években számos alkalommal álltam kapcsolatban a XV. kerületi ideggondozóval. A gondozóval igen jó kapcsolatban állok, többször jártam is ott, közös tudományos munka is elindult. Járóbeteg ellátási gyakorlatomat tovább bõvítette, hogy a szakvizsga megszerzése óta magánrendelõmben is fogadok járóbetegeket.

Már a rezidensképzés alatt érdeklõdtem a pszichoterápia iránt, s a szükséges szakképzésen részt véve 2000-ben kaptam meg a pszichoterápia szakorvosa címet.

Röviddel munkába lépésem után már tudományos kutatómunkát folytattam. Az eltelt idõben számos hazai és külföldi kongresszuson prezentáltam, illetve magyar és angol nyelvû cikkeim jelentek meg (publikációs listámat mellékelem). 2002-ben szereztem meg a Ph.D.fokozatot.

2001-ben eddigi munkám elismeréseként adjunktussá neveztek ki, s az OPNI XIII. osztály egyik részlegének vezetését bízták rám. A Ph.D. megszerzése után fõorvosi címet kaptam.

2002-ben megbíztak az OPNI ügyeleti és felvételi rendszerének átalakításával. Az új rendszerben az ügyelet központosítottan szervezõdik, belgyógyászati ügyelet megszervezésére is sor került. A rendszer beindulása után osztályvezetõ fõorvosi megbízásomat visszaadtam.

2003-ban osztályvezetõ fõorvosi megbízást kaptam az OPNI Kiemelt rehabilitációs-ápolási osztályának megszervezésével, beindításával. Az osztály co-payment rendszerben mûködött,, nagyobbrészt idõs (demens) betegekkel, kisebb részben mozgásszervi rehabilitációval (Stroke-centrumunk betegei), illetve pszichiátriai betegek rehabilitációjával foglalkozott. Az infrastruktúra kiépítésre került, a szakembergárdát megszerveztem, az osztály ismertté vált.
2004-tõl ismét az OPNI legnagyobb forgalmú, akkor III-as osztályán, Dr Rihmer Zoltán, az (egyik) legnagyobb magyar pszichiáter mellett dolgozhattam, majd osztályvezetõ helyettes fõorvosként vettem részt az osztály munkájában.
Az OPNI bezárását követõen Dr Kurimay Tamás által vezetett Szent János kórház pszichiátriai osztályára kerültem osztályvezetõ helyettesnek. Itt az oktatásban és az osztályon folyó gyógyszervizsgálatokban is részt vettem.

Jelenleg a Szent János kórház pszichiátriai osztályán dolgozom, és magánrendelésem van, illetve klinikai farmakológiai vizsgálatokat vezetek az Óbudai Egészségügyi Centrumban (OEC), illetve a Clinexpert Gyógycentrumban . E mellett rendszeresen tartok elõadásokat, pl. évek óta együttmûködésben az Országos Alapellátási Intézettel (eddig12 elõadás, most készül a 3. sorozat). Rendszeresen együttmûködöm gyógyszercégekkel mint tudományos munkatárs.